Η Ομάδα

Οι πολύχρωμοι φίλοι και συνεργάτες του Φάλτσο(υ). Καλούμαστε και Φαλτσαδόροι.